Měkké techniky 1. – NOVINKA

3 denní kurz:  30 vyučovacích hodin

A masseur is massaging a woman

Kurz je určen pro maséry, kteří mají absolvovaný alespoň základní masérský rekvalifikační kurz.

Byla podána žádost o vydání souhlasného stanoviska profesního sdružení (POUZ P)se zařazením akce do kreditního systému.

Co vám tento kurz přinese:

Velmi podrobně si prohloubíte znalosti anatomie z probíraných témat a naučíte se na daných anatomických strukturách pracovat pomocí měkkých technik – naučíte se diagnostikovat funkční poruchy pohybového systému a účinně je odstraňovat: práce se zkrácenými a uvolněnými svaly, fasciemi, podkožím, kůží, jizvami…,  trakce páteře, blokády ….

BUDETE MNOHEM DÁL NEŽ VAŠE KONKURENCE

Lektor: Mgr. Zdeněk Sommer

-vystudoval magisterské studium na UK Praha – obor Fyzioterapie-se specializací na psychosomatiku.Brunette Woman getting a neck-massage in a room

Termín:

 • 14. -16.4.2017

Výuka:

 •  9 – cca 18:h.

Místo konání:

 • ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., 1.Máje 103, Ostrava Vítkovice, 70300, budova InPark

Program kurzu:

– teoretická část

FotkyFoto_32859478_XS

 • anatomie klobů, svalů, fascií a vazivových struktur

 • problematika bariér a kloubní vůle, vůle měkkých tkání
 • svalové napětí, svalové oslabení, svalové zkrácení
 • umění palpace jako nástroje pro diagnostiku i terapii

– praktická část

 • diagnostika a ošetření fascií, vazivových struktur a svalů
 • protažení fascií, kůže a podkoží
 • vybrané reflexní techniky
 • vyšetření a ošetření zkrácených svalů
 • stretching
 • diagnostika kloubních dysfunkcí a jejich léčba
 • trakce
 • specifické a nespecifické měkké mobilizace
 • ošetření jizvy
 • ošetření skalpu
 • diagnostika a terapie dysfunkce obratlů a žeber
 • vybraná automobilizační cvičení a škola zad

Podrobný popis kurzu:

Vybrané měkké techniky pro maséry se zaměřením na páteř a klouby končetin.FotkyFoto_43542511_XS

Kurz výrazně prohlubuje dosavadní znalosti masérů a dává odpovědi  těm, které zajímá, proč se u většiny klientů ty stejné potíže neustále vracejí.

Cílem kurzu je naučit maséry jednoduché vyšetřovací a terapeutické postupy vedoucí k úspěšnému a dlouhodobějšímu odstranění bolestí zad  a kloubů. V úvodní části kurzu probereme základy anatomické stavby páteře, kloubů, svalů, fascií a ostatních vazivových struktur. Naučíme se na tuto anatomii pohlížet z funkčního hlediska a ozřejmíme si pojmy jako kloubní vůle, kloubní blokáda, bariéra a další.

V praktické části se kurzisté naučí správně diagnostikovat poruchy pohybového aparátu  a ošetřit vhodnou terapií svaly, fascie a další související vazivové struktury jako účinnou přípravu pro nadcházející masáž.  Účastníci se naučí rychle diagnostikovat dysfunkce obratlů a žeber, kloubů končetin a zvolit vhodnou terapii bez tvrdých manipulačních technik.

Absolventi budou umět použít trakce, mobilizace kůže, podkoží, měkké nespecifické i specifické mobilizace klobů a žeber mj. s využitím dýchání klienta, budou umět vhodně ošetřit a zasáhnout do jizvy. Naučí se základní automobilizační cvičení a základy škloy zad, aby jejich klienti měli pocit, že odcházejí domu komplexně ošetřeni. A samozřejmě se naučí ovládat terapuetické metody jako stretching, postizometrickou relaxaci, atd.

Vzít s sebou:

FotkyFoto_40872162_XS

 • Poznámkové potřeby
 • převlečení
 • přezutí
 • dobrou náladu
 • mějte ostříhané nehty
 • prostěradlo

Cena kurzu: 3500,- Kč

Poznámka:

 • Počet účastníků je omezen


OUTBANNER