Kineziotaping a Sportovní taping

Kineziotaping a sporotvní tejpování jsou moderní doplňkové metody terapie bolestí pohybového aparátu, poúrazových stavů, jizev, otoků, pomocí aplikace pružných a pevných tejpovacích pásek.

 

Lektor : 

 • Bc. Jan Moravec, DiS.

– LEPÍM NEJEN LIDI, ale i KONÍKY

Termín výuky:

Lektor

Lektor

 • 1. – 3.8.2014 od 9:00 – cca 17:00

 • 1.-2.8. 2014 výuka Kineziotapingu

 • 3.8. 2014 výuka kombinace Kineziotapingu a Sportovního tejpování

Místo konání:

 • ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., budova In Park, 1. máje 3236/103, Ostrava Vítkovice, 703 00

Cena: 5500,- Kč vč.DPH  

 • v ceně jsou zahrnuty:

 • skripta,

 • 5 x 5m kineziotejpu pro každého účastníka v hodnotě 1000,-Kč

 • 4 x 13,7 m sportovního tejpu pro každého účastníka v hodnotě 300,-Kč

 • čaje, kávy


Poznámka:Kineziotejp6

 • Počet účastníků je OMEZEN.
 • !!PŘIHLÁŠENÍ SE POČÍTÁ PODLE DATA PLATBY!!


Podrobný popis kurzu

KINEZIOTAPING je moderní doplňková metoda terapie bolestí pohybového aparátu, poúrazových stavů, jizev, otoků, atd. Urychluje průběh léčby a uplatňuje se jako pomocná metoda při léčbě řady diagnóz v rehabilitaci, neurologii, ortopedii, gynekologii, lymfologii a v neposlední řadě ve sportovní fyzioterapii. Metoda je vhodná pro dopsělé, děti i starší generaci. Jedná se o aplikaci speciální elastické pásky různou technikou, která je závislá na přesném vyhodnocení situace. Kineziotaping byl vyvinut v 70.letech japonským lékařem Dr. Kenzo Kasem a v posledních letech byla tato metoda rozšířena, doplňena a zdokonalena. Cílem techniky není imobilizace kloubů, jako je tomu u pevného tapu, ale udržení a zvětšení rozsahu pohybu, jak je to jen možné.

SPORTOVNÍ TAPING je metoda, při které je v problémové oblastni pomocí nepružných lepících pásek pasivně podporován kloub nebo vaz.

Tejpování je častou indikací v oblasti sportovní i terapeutické medicíny. Sportovní tejping je nejvíce využívaný pro stabilizaci kloubních struktur jako prevence poškození kloubů a šlach nebo pro posílení stability již narušeného kloubu. Je možné jej aplikovat po úrazech, nadměrném a častém přetěžování, či poškození vazů ve smyslu natržení nebo dokonce přetržení. V rámci terapie se taping užívá jako pasivní podpora, která ulevuje namáhanému kloubu a snižuje přetěžování dané oblasti. Pomocí tapingu je poškozená část pohybového aparátu méně náchylná k přetěžování. Navíc je postižená oblast udržována ve fyziologicky optimální poloze. Speciální techniky tejpování tedy umožňují kloubu pohyb v jeho běžném rozsahu.

Dále je možné tuto metodu použít jako korekční prostředek pro drobné deformace (např. při propadlé nožní klenbě, při vbočeném palci – HALLUX VALGUSapod.).

Sportovní tejping je ideální technikou, která může v kombinaci s kinesiotapingem urychlit process regenerace.

 Účinky terapie:

Kineziotejp5

 • analgezie-úleva od bolesti,
 • obnova normálního toku krve
 • obnova normálního toku lymfy (tzn. působení proti otoku),
 • normalizace funkce svalů a tím i kloubů pomocí korekce svalového napětí,
 • zlepšení posunlivosti tkání, jizev,
 • zvýšení tolerance k pohybu,
 • reflexní ovlivnění dermatomů a meridiánů

Uplatnění:

 • při bolestech páteře, kloubů, svalů a šlach,
 • při terapii sportovců jako jeden ze základních přístupů,
 • při a po úrazech,
 • při rekonvalescenci a rehabilitaci,
 • při problémech s cirkulací lymfy,
 • při stabilizaci uvolněných blokád,
 • při korekci nesprávného držení těla,
 • při terapii psychosomatických obtížích jako je astma bronchiale…

Cíl kurzu:Kineziotejp4

Osvojení si teoretických znalostí, na základě kterých je terapeut schopen aplikovat metodu v praxi pomocí různých technik. Naučí se jak pomocí pružných pásek zasáhnout v léčbě některých bolestivých stavů pohybového aparátu (např. ústřely bederní či krční páteře, syndrom karpálního tunelu, tenisový loket, úrazy kloubů, artróza, nesprávné držení těla u dětí i dospělých,…), naučí se zásahnout v oblasti lymfatické cirkulace, jak ovlivnit proces hojení a regenerace čerstvých i starých jizev a mnoho dalšího.

Co si vzít:

 • dobrou náladu,
 • poznámkové potřeby,
 • pohodlné oblečení,
 • prostěradlo,
 • přezutí
 • OSTRÉ NŮŽKYAres Poster_2

Program:

1. DEN

 • Princip kinesiotapingu
 • Hlavní funkce
 • Možnosti využití
 • Vlastnosti tejpů
 • Zásady aplikace
 • Kontraindikace
 • Techniky lepení
 • Praktická část – svalové techniky – lepení trupu a končetinKineziotejp2

2. DEN:

 • Svalové techniky
 • Korekční techniky
 • Řešení vybraných problémů (dle požadavků účastníků)

3. DEN:

 • SPORTOVNÍ tejpování – principy
 • Kombinace sportovního tejpu a kineziotapingu

 

Kineziotejp na koníkoviOUTBANNER