Myofasciální techniky 1.-SPOUŠŤOVÉ BODY

Myofasyciální techniky I – SPOUŠŤOVÉ BODY-bolesti hlavy, krku a horní části zadBrunette Woman getting a neck-massage in a room

2-denní kurz.

Termín:

Výuka:

Místo konání:

Vzít s sebou:

Cena kurzu: 3500,- Kč

Lektor: PhDr. Mgr. Antonín Janásek, DiS.

Poznámka:

 

Myofasyciální techniky I -SPOUŠŤOVÉ BODY- bolesti hlavy, krku a horní části zad

Kurz je určen sportovním a zdravotním masérům, rehabilitačním pracovníkům a všem ostatním, kteří se chtějí naučit techniky, jak efektivně ulevit od myofasciálních bolestí svým klientům a nebo sobě. Kurz se skládá z 16 vyučovacích hodin a trvá dva dny. 25% výuky je zaměřeno na teorii:

Zbylých 75% je soustředěno na praxi: přesné vyhledání jednotlivých problémových míst, lokalizace spoušťových bodů a jejich vlastní deaktivování. V tomto kurzu však nejde jen o správné nalezení spoušťových bodů odpovídajících za klientovy obtíže, ale je probrán velmi efektivní léčebný protokol Dr. Perry, pomocí něhož absolventi budou schopni rozlišit nejen nejčastější problematická místa týkající se dané oblasti, ale naučí se také v jakém pořadí a v jaké poloze klienta jednotlivé spoušťové body ošetřovat tak, aby bylo docíleno co největší účinnosti těchto technik. Součástí kurzu jsou také rozsáhlá barevná skripta (v hodnotě 500,-Kč-již v ceně kurzu)  s vyobrazením jednotlivých spoušťových bodů, jím odpovídajících přenesených bolestí, doporučených protahovacích cviků a celého protokolu Dr. Perry pojednávajícím o bolestech hlavy,krku a horní části zad.

Objednávka:

V případě zájmu o objednání níže uvedeného kurzu/přednášky prosím vyplňte objednávkový formulář. Před odesláním si prosím přečtěte obchodní podmínky, týkající se námi pořádaných kurzů a přednášek.