Škola Astrologie – 1.ročník – 1.víkend

Kurz Astrologie | ZÁZRAKY DUŠE - Masérské kurzy Ostrava1. ročník 3-letého kurzu astrologie, kde se naučíte základy astrologie, popřípadě si osvěžíte a prohloubíte své znalosti z oblasti astrologie.

Lektorka:

Výuka :

Termíny zbývajících výukových víkendů 1.ročníku:

Místo konání:

Cena kurzu:

Na konci každého ročníku obdrží účastník Certifikát o absolvování daného ročníku.

Popis kurzu

Kurz je navržen jako tříletý.Kurz Astrologie | ZÁZRAKY DUŠE - Masérské kurzy Ostrava

První ročník je určen spíše pro začátečníky nebo pro ty, kdo si své znalosti chtějí osvěžit nebo prohloubit – již se astrologii věnovali, ale měli pauzu a nepraktikovali. 1. ročník bude obsahovat celkem 5 výukových víkendů (zbývající termíny budou v co nejkratší době zveřejněny).

Ve druhém ročníku bude následovat výklad horoskopu založený na metodě propojování dominantních prvků, doprovázený bude mnoha příklady. Pozornost bude věnována také partnerské astrologii, opět doložíme na příkladech.

Třetí ročník nabídne výuku prognostických metod – tranzitů, sekundárních direkcí, solární revoluce a podobně.

Obsah kurzu – první ročník pro začátečníky a opakující

• Země a její místo ve vesmíru, časové souvislosti

• Planety

• Znamení

• Astrologické domy

• Dělení na čtyři (živly), tři (kvality) a dvě (polarity)

• Planety a ascendent ve znameních

• Planety v domech

• Aspekty

• Systém vládců, vládce ascendentu v domech

• Poloviční vzdálenosti

• Dominanty horoskopu

• Planetární obrazce

• Diagram vládců

 

Ing. Pavla Baudyšová Jirků | ZÁZRAKY DUŠE - Masérské kurzy Ostrava

Lektorka: Ing. Pavla Baudyšová Jirků vystudovala stavební fakultu ČVUT, obor vodní hospodářství a vodní stavby. Astrologii se věnuje přibližně osmnáct let, posledních osm let jako profesionální astroložka. Před deseti lety začala intenzivně studovat astrologii nejprve pod vedením otce a syna Baudyšových, později pod vedením Ing. Antonína Baudyše sen.

Od roku 2009 se věnuje také léčení zejména malých dětí, s diagnózami jako dětská mozková obrna, epilepsie, autismus a další. Forma léčení by se dala popsat jako energeticko-emocionální a v kombinaci s vyhledáním vhodného termínu léčení pomocí astrologických metod přináší zajímavé výsledky.

Má tři děti z prvního manželství, je vdova.

Vždy v pondělí po výukovém víkendu bude lektorka poskytovat (na základě objednávky) osobní astrologický výklad.