CSO 5.- Membránový systém, detoxikace, práce s energií-výuka s Hankou

Nástavbový kurz pro absolventy základního výcviku Kraniosakrální osteopatie.

Absolvování tohoto kurzu je podmínkou pro absolvování kurzu Drenáž žilních splavů, technika EV 4, komorový systém mozku.

Lektor:

Termín:

Zahájení:

Výuka:

Místo konání:

Cena: 5200,- Kč vč. DPH

 

 

Popis kurzu

 

Obsah výuky:

 

Objednávka:

V případě zájmu o objednání níže uvedeného kurzu/přednášky prosím vyplňte objednávkový formulář. Před odesláním si prosím přečtěte obchodní podmínky, týkající se námi pořádaných kurzů a přednášek.