JÓGA A PRINCIPY ZDRAVÉHO POHYBU

Na tomto kurzu poznáte principy, na základě kterých funguje pohybový systém a jeho propojení s dalšími složkami osobnosti, jako je smyslové vnímání, cítění a myšlení. Caucasian woman practicing yoga at seashoreVše funguje jako souvstažný systém a jedno významně mění druhé. Budeme se věnovat práci s pozorností a uvědomění skrze pohyb, který je zaměřen nejen na formu, ale také na obsah. Pohyb, jež respektuje celistvost a propojenost struktur těla a uvědomuje si individualitu a právo na ryze osobní vyjádření se pohybem. Pochopíte lépe jógové ásany, ale i další vědomé techniky práce s fyzickým tělem vycházející s metody Feldenkrais, Alexandrova technika, ACT a další. Identifikujeme možnosti, jak své tělo používat s větší lehkostí, efektivitou a radostí v každodenním životě.

Pokud se věnujete masérské profesi, nebo práci fyzioterapeuta, či jiným podobným povoláním, které jsou často náročné na statiku těla a stereotypní polohy držení těla – pak oceníte tento kurz, protože vám pomůže tyto stereotypy kompenzovat a tedy udržet si především zdravou páteř, či korigovat již vzniklé problémy.

Termín: 7.-9.11.2014

Místo konání: ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., budova In Park, 1. máje 3236/103, Ostrava Vítkovice, 703 00FotkyFoto_45501169_XS

Lektorka: Mgr. Tereza Tvarůžková

Cena: 2500,-  Kč vč. DPH

 

CO SE DOZVÍTE:
– úvod do jógové filozofie – vysvětlení základních pojmů
osmistupňová cesta jóga – kontext práce s fyzickým tělem a dechem v systému jógy
– individuální strukturální zvláštnosti PA, a jejich vliv na posturu těla
tenze a komprese – kosterní a svalová restrikce pohybu
– jinové a jangové struktury – svaly a pojivové tkáně
úchopy, jejich nastavení a souvislost s HSS (Hlubokým Stabilizačním Systémem)
– směr, zaosení, efektivní nastavení těla v poli gravitace
– svalové řetězce a propojenost tělaFotkyFoto_49501318_XS
– fascie a biotensegrity systém
– anatomie dechu a propojenost s posturou těla
– funkce záměru v pohybu
úrovně řízení pohybu
– využití vývojových vzorců v józe, vývojová kineziologie v kontextu jógy
– stabilita a mobilita
– co je ásana, její fáze
– forma a obsah v pohybu a postuře
– sthiram – sukham
– rozdělení ásán
– principy a nastavení typů ásan – propojenost s každodenním pohybem.
– emoce a jejich propojenost s pohybem a postojem
– plný jógový dech a další techniky pranajámy poměr teoretické výuky a praxe 40% / 60%

 

yoga mats

CO VZÍT SEBOU:

Illustration with seven colorful silhouettes of slim girl in yoga poses

Woman practices yoga in nature, the waterfall. sukhasana pose