Kurz Senzuální Labužnická Masáž – novinka

Lektorka: FotkyFoto_40186108_XS

Termín:

Výuka:

Místo konání: Petals of Pink Roses on woman's body. Concept of Waxing. Bikini Zone

Cena: 2200,- Kč

Podrobný popis kurzu

SENZUÁLNÍ LABUŽNICKÁ MASÁŽ

Intenzivní workshop zaměřený na několikavrstevné rozvíjení smyslu pro POŽITEK z doteku u svých klientů i u samotného maséra.
Senzuální – smyslová inteligence jako prostředek k cestě k sobě samému, k rozšíření a kultivaci vnímat tělem BLAŽENOST a umět využívat a rozšiřovat BLAHO ve svém životě. Masér zde slouží jako zdroj dotekových informací pro svého klienta a například i jako moment překvapení, co a jak lze vše vnímat, jak se lze cítit.
Celkově je celý výcvik prodchnut různými technikami, triky a tipy, jak si rozšířit své dotekové dovednosti ve své (mnohdy pro některé stereotypní) masérské praxi, doslova oživit svůj repertoár o další možnosti, posunout hranici, jak lze masáž a dotekovou terapii chápat a realizovat.
V rámci SENZUÁLNÍ LABUŽNICKÉ MASÁŽE lektor využívá technik z východních směrů (havajské a thajské), velká inspirace vychází z tradice tantrických masáží, dále čerpá a kombinuje prvky živé muzikoterapie a sound masáží (masáží živými zvuky a vibracemi) aj. Pracuje nejen s různými tipy doteků, rytmy a tlaky, ale i hmotami a pomůckami, aplikovanými na lidské tělo.Girl's buttocks

Tato masáž je autorskou masáží lektorky Vladimíry Šubertové, DiS. a vychází z její mnohaleté masérské praxe, neustálém vzdělávání a vášni pro dotek a kultivaci balženosti jako stylu života.

Na konci kurzu bude vystaveno Osvědčení.

Vzít sebou: