Měkké techniky 1.

3 denní kurz:  30 vyučovacích hodin

Byla podána žádost o vydání souhlasného stanoviska profesního sdružení (POUZ P)se zařazením akce do kreditního systému.

A masseur is massaging a woman

Kurz je určen pro maséry, kteří mají absolvovaný alespoň základní masérský rekvalifikační kurz.

Co vám tento kurz přinese:

Velmi podrobně si prohloubíte znalosti anatomie z probíraných témat a naučíte se na daných anatomických strukturách pracovat pomocí měkkých technik – naučíte se diagnostikovat funkční poruchy pohybového systému a účinně je odstraňovat: práce se zkrácenými a uvolněnými svaly, fasciemi, podkožím, kůží, jizvami…,  trakce páteře, blokády ….

BUDETE MNOHEM DÁL NEŽ VAŠE KONKURENCE

Lektor: Mgr. Zdeněk Sommer

-vystudoval magisterské studium na UK Praha – obor Fyzioterapie-se specializací na psychosomatiku.Brunette Woman getting a neck-massage in a room

Termín:

Výuka:

FotkyFoto_32859478_XS

Místo konání:

Program kurzu:

– teoretická část

– praktická část

Podrobný popis kurzu:

Vybrané měkké techniky pro maséry se zaměřením na páteř a klouby končetin.

Kurz výrazně prohlubuje dosavadní znalosti masérů a dává odpovědi  těm, které zajímá, proč se u většiny klientů ty stejné potíže neustále vracejí.

Cílem kurzu je naučit maséry jednoduché vyšetřovací a terapeutické postupy vedoucí k úspěšnému a dlouhodobějšímu odstranění bolestí zad  a kloubů. V úvodní části kurzu probereme základy anatomické stavby páteře, kloubů, svalů, fascií a ostatních vazivových struktur. Naučíme se na tuto anatomii pohlížet z funkčního hlediska a ozřejmíme si pojmy jako kloubní vůle, kloubní blokáda, bariéra a další.

V praktické části se kurzisté naučí správně diagnostikovat poruchy pohybového aparátu  a ošetřit vhodnou terapií svaly, fascie a další související vazivové struktury jako účinnou přípravu pro nadcházející masáž.  Účastníci se naučí rychle diagnostikovat dysfunkce obratlů a žeber, kloubů končetin a zvolit vhodnou terapii bez tvrdých manipulačních technik.

Absolventi budou umět použít trakce, mobilizace kůže, podkoží, měkké nespecifické i specifické mobilizace klobů a žeber mj. s využitím dýchání klienta, budou umět vhodně ošetřit a zasáhnout do jizvy. Naučí se základní automobilizační cvičení a základy škloy zad, aby jejich klienti měli pocit, že odcházejí domu komplexně ošetřeni. A samozřejmě se naučí ovládat terapuetické metody jako stretching, postizometrickou relaxaci, atd.

Vzít s sebou:

FotkyFoto_40872162_XS

Cena kurzu: 3500,- Kč vč. dph

Poznámka: