Membránový systém, detoxikace, práce s energií

Nástavbový kurz pro absolventy základního výcviku Kraniosakrální osteopatie.

Absolvování tohoto kurzu je podmínkou pro absolvování kurzu Drenáž žilních splavů, technika EV 4, komorový systém mozku.


Lektor:

Termín:

Zahájení:

Výuka:

Místo konání:

Cena: 4300,- Kč vč. DPH

 

 

Popis kurzu

 

Obsah výuky: