Myofasciální techniky 2.-SPOUŠŤOVÉ BODY

Myofasciální techniky 2. -SPOUŠŤOVÉ BODY- bolesti v oblasti dolní části zad, ischiasBrunette Woman getting a neck-massage in a room

2-denní kurz.

Kurz je možné absolvovat i bez předchozího obasolvování kurzu 1.-jsou to tématicky ucelené a nezávislé kurzy.

 

Termín:anti stress stamp

Výuka:

Místo konání:

Vzít s sebou:

Cena kurzu: 3500,- Kč

Lektor: PhDr. Mgr. Antonín Janásek, DiS.

Poznámka:

 

Myofasyciální techniky 2 -SPOUŠŤOVÉ BODY- bolesti v oblasti dolní části zad, ischias

Kurz je určen sportovním a zdravotním masérům, rehabilitačním pracovníkům a všem ostatním, kteří se chtějí naučit techniky, jak efektivně ulevit od myofasciálních bolestí svým klientům a nebo sobě. Kurz se skládá z 16 vyučovacích hodin a trvá dva dny. 25% výuky je zaměřeno na teorii:

Zbylých 75% je soustředěno na praxi: přesné vyhledání jednotlivých problémových míst, lokalizace spoušťových bodů a jejich vlastní deaktivování. V tomto kurzu však nejde jen o správné nalezení spoušťových bodů odpovídajících za klientovy obtíže, ale je probrán velmi efektivní léčebný protokol Dr. Perry, pomocí něhož absolventi budou schopni rozlišit nejen nejčastější problematická místa týkající se dané oblasti, ale naučí se také v jakém pořadí a v jaké poloze klienta jednotlivé spoušťové body ošetřovat tak, aby bylo docíleno co největší účinnosti těchto technik. Použití tohoto protokolu v praxi u klientů ať už samostatně, nebo jako součást jiné poskytované procedury výrazně zvyšuje efektivnost terapeutických procedur nebo relaxačních technik.Součástí kurzu jsou také rozsáhlá barevná skripta (v hodnotě 500,-Kč-již v ceně kurzu)  s vyobrazením jednotlivých spoušťových bodů, jím odpovídajících přenesených bolestí, doporučených protahovacích cviků a celého protokolu Dr. Perry pojednávajícím o bolestech hlavy,krku a horní části zad.