Obchodní podmínky

Provozovatelé:

Sídlo firmy: (zároveň korespondenční adresa)

 1. ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., Okružní 1526, Frenštát p.R., 744 01

zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka č. 354 36

IČ 28625455

DIČ: CZ28625455

jsme plátci dph

Provozovna firmy: (nezasílat korespondenci)

Provozní doba:

Obchodní podmínky pro nákup služeb:

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

Platba kurzů, seminářů a přednášek probíhá:

 1.  složenkou typu C na adresu sídla firmy (viz. výše)

 2.   převodem z účtu na základě vystavené faktury, kterou klient obdrží emailem nebo poštou, na základě jeho internetové přihlášky

 3.   v hotovosti při zahájení kurzu (pouze v případě, že se jedná o přihlášení na kurz těsně před zahájením kurzu-např.2 dny před zahájením)

 4.   v hotovosti v dostatečném předstihu (určeném pořadatelem)

 5. skutečnost, zda bude poplatek za kurz zatížen aktuální sazbou DPH je uvedeno u přihlášky ke každému jednotlivému kurzu, která je učiněna prostřednictvím webového rozhraní.

Splatnost kurzovného:

 1. Standardní splatnost kurzovného je 14 dní od vyplnění webové nebo písemné přihlášky bez ohledu na datum zahájení kurzu.

 2. Pozdější splatnost je věcí individuální oboustranné dohody.

 3. V případě, že je přihláška na kurz provedena méně než 14 dní před kurzem, je splatnost kurzovného kratší než 14 dní.

 4. Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

 5. Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami,a že s nimi souhlasí.

Elektronická přihláška na akci (kurz,seminář, přednášku) je považována za závaznou a vztahují se na ni storno podmínky v tomto znění (a to i tehdy, nezaplatí-li klient vystavenou fakturu, či neodešle platbu složenkou podle propozic).

Storno podmínky při stornu akce (kurzu, semináře, přednášky) ze strany klienta:

 

 1.    storno do 14 dnů před zahájením akce – administrativní storno poplatek 300,- Kč vč. DPH,

 2.    storno 13-7 dní před zahájením akce 20% z ceny akce vč. DPH,

 3.    storno 6-3 dny před zahájením akce 40% z ceny akce vč. DPH,

 4.    storno 2-1 den před zahájením akce 50% z ceny akce vč. DPH.

 5. v případě, že klient neučiní storno vůbec a na akci, na kterou byl závazně přihlášen, se nedostaví, platí pro storno podmínky ujednání dle bodu 4.

 6.    v případě souhlasu klienta je možné celou zaplacenou částku převést na pozdější termín dané akce nebo akci jinou (bez sankcí-v plné výši),

 7.    klient taktéž může za sebe pověřit jinou osobu k účasti na akci v daném termínu, či v náhradním termínu akce.

 8.    storno akce je platné výhradně písemnou formou – dopisem (na adresu sídla firmy) nebo emailem z emailové adresy totožné s emailovou adresou uvedenou v elektronické přihlášce (na adresu: david@zazrakyduse.cz) a vychází se z data odeslání storna klientem. Účinnost storna nastává až po potvrzení storna ze strany provozovatele učiněné stejnou formou jako bylo učiněno storno ze strany klienta.

 9.   zákazník má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit bez udání důvodů od uzavřené smlouvy (závazné objednávky akce-kurzu, semináře, přednášky), a to do 14 dnů od provedení závazné objednávky akce (kurzu, semináře, přednášky).   Odstoupení od smlouvy je platné výhradně písemnou formou – dopisem (na adresu sídla firmy) nebo emailem (na adresu: david@zazrakyduse.cz) a vychází se z data doručení tohoto odstoupení zpět prodejci-provozovateli..

Obchodní podmínky pro zakoupené vstupenky na PLES MASÉRŮ A TERAPEUTŮ:

 1. Pokud není akce zrušena pořadatelem, není možné vstupenky vyměnit ani vrátit.

Vstupenky na dobírku se nezasílají. Zaplacené vstupné se nevrací. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, zaplacené vstupné bude vráceno v plné výši  do 30 dnů od zrušení akce.

Storno podmínky při stornu akce ze strany organizátora-provozovatele:

 1.   v případě zrušení akce ze strany provozovatele má klient nárok na vrácení platby ve výši 100%. Vrácení proběhne nejpozději do 30 dnů od storna akce.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů (obsažených v přihlašovacím či nákupním formuláři umístěným na webovém rozhraní) správcem ZÁZRAKY DUŠE s. r. o. a Bc. David Rozbroj – Okružní 1526, Frenštát p.R., 74401 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne poskytnutí těchto údajů. Zároveň je si vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi přihlašovacího či nákupního formuláře byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity provozovateli pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu provozovatelů.

 

Obchodní podmínky pro nákup zboží:

 

 1. Nákupní řád

1.1. Základní ustanovení

1.2. Způsob doručení a platba za zboží

1.3. Doba dodání

1.4. Zásilky do zahraničí

 1. Reklamační řád

 2. Odstoupení od smlouvy

 3. Prohlášení o ochraně osobních údajů

 4. Nákupní řád

Nákupní řád upravuje vztahy a vymezuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetových stránek www.zazrakyduse.cz

 

Provozovatel – dále jen Prodávající

 ZÁZRAKY DUŠE s.r.o., Okružní 1526, Frenštát p.R., 744 01 zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka č. 354 36 IČO 28625455

DIČ: CZ28625455

jsme plátci dph

 Zákazník – dále jen Kupující

je každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku.

1.1.Základní ustanovení

.   Veškeré objednávky jsou závazné a řídí se občanským zákoníkem, a zákonem na ochranu spotřebitele.

.   Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

.   Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

.   Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

.   Ceny zboží a manipulačních poplatků jsou platné do přijetí potvrzení objednávky.

.   Kupující se zavazuje vyplnit objednávku pravdivě a odebrat objednané zboží.

.   Prodávající si vyhrazuje právo nezrealizovat objednávku, jestliže jsou údaje v objednávce evidentně vadné.

.   Prodávající si vyhrazuje právo neprovést objednávku kupujícímu, který opakovaně nepřevzal zboží či má splatný dluh vůči prodávajícímu.

.   Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

 

1.2. Způsob doručení a platba za zboží

Dobírka

.   Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty. K ceně za zboží připočítáváme poštovné a balné, které je vždy uvedeno u jednotlivých položek v nabídce zboží a je odvozeno od objemu a váhy zboží. Celkovou částku zaplatíte při převzetí zásilky.

.   Pokud vás poštovní doručovatel nezastihne na místě doručení na první pokus, zůstane zásilka uložena na vaší dodací poště po dobu 15 dnů .

Osobní odběr

.   Ve své objednávce máte možnost zvolit jako způsob doručení osobní odběr  v naší provozovně na ulici 1.Máje 103,703 00 Ostrava Vítkovice (viz Kontakt).

.   Jakmile bude zboží připraveno k vyzvednutí, budete informováni zprávou na vaši e- mailovou adresu nebo telefonicky. Den a čas vyzvednutí je nutno předem domluvit emailem či telefonicky.

.   Úhradu provedete hotově při převzetí bez dalších poplatků.

 

1.3. Doba dodání

1.4. Zásilky do zahraničí

 1. Reklamační řád

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vážíme si důvěry svých klientů, a chráníme vaše data před zneužitím – v našem internetovém obchodě je dodržován zákon číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací, vaše důvěrné údaje nebudou poskytnuty dalším stranám, slouží jen pro komunikaci s vámi a pro vyřízení vašich objednávek.