Přednáška: ViaHuman – Voda jako lék

Zjednodušeně řečeno, voda si pamatuje vše, s čím se setká. Slovo, obrázek, hudbu, emoci – jakýkoliv druh vibrace.

Přijďte si poslechnout zásadní informace o vodě a o současných trendech v  její úpravě-harmonizaci-energetizaci. NENÍ JEDNO CO PIJEME.

Průkazná metoda Masaru Emota už mnoho lidí na celém světě inspirovala k zamyšlení se nad tím,jaká je struktura a informace u běžně konzumované vody.

Touto metodou japonský vědec zjistil, že tvar a celkový vzhled krystalů se podstatně lišil podle toho z jakého zdroje voda pocházela.

Pramenité přírodní vody vytvářejí nádherné šestihranné krystaly.

 

 

 

 

 

 

Oproti tomu kohoutková voda vytvořila nevzhledné krystaly nebo nebyla schopna krystal vytvořit vůbec. 

 

 

Jak s vodou nakládáme, a jakou informaci do sebe jejím pitím přenášíme. Miliony lidí na celém světě už fenomén paměti vody znají a záleží jim na tom, jakou vodu pijí. Používají různé způsoby ovlivnění vlastností vody formou předání pozitivní informace.

 

TERMÍN: 6.12. 2017

ČAS: 18:00 – 20:00 – rezervace nutná

Přednáší: RICHARD SYNČÁK

Místo konání: 

 

Dárek: sleva 5% na harmonizační Karafy, Poháry a průtokové Harmonizéry ViaHuman zakoupené či objednané na přednášce.

Krystal-ViaHuman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapalná voda je tekutina, bez které by nám známý život nemohl existovat. Řada jejích pro život nezbytných vlastností, souvisí s jejími anomálními vlastnostmi.Ty jsou z velké části dány prostorovým uspořádáním vody.

Molekula vody má tvar krystalu-čtyřstěnu a působí podobně jako křemíkový krystal SiO2,který se používá pro přenos informací.

V pohledu biologického působení vody na živé organismy je podstatná schopnost měnit strukturu na základě energetického impulsu.

Známé je ovlivňování vody působením včel.Tělo včely obsahuje až milion krystalků magnetitu,vytváří magnetické pole a přenáší elektrostatický náboj.Každé včelstvo jako superorganismus vykazuje hladinu el.náboje a víření vzduchu způsobené křídly včel rozptyluje el.nabité částice do okolí.Se vzdáleností od úlu se úroveň statického náboje snižuje.

„Včelí voda“ se získá tím,že se nádoba s vodou umístí do úlu,kde na ni působí energie biopole  včelstva.Voda tímto působením změní charakter svých mezimolekulárních vazeb a v přímé souvislosti své bioúčinky.Pozorovány byly mimo jiné snížení glykémie u diabetu,zvýšení svěžesti,zlepšení kožních defektů,odstranění zažívacích potíží,ústup bolestí kloubů a páteře,…

Jsou známy metody a zařízení,které pracují s energetizací vody.Pojmy jako pí-voda,diamantová voda,levitovaná voda,granderova voda,živá a mrtvá voda,atd.jsou známé už dlouhou dobu a biologické působení energeticky upravených druhů vod  vyzkoušelo velké množství uživatelů.

S energetizací vody se nejen mění energetický stav  jejích částic ,jejich vibrační kmitání – vlnová frekvence,ale především,a tím je voda výjimečná, její struktura.Přitom nedochází ke změně chemického složení,ale „pouze“ fyzikálních parametrů.

Energetických impulsů schopných měnit strukturní uspořádání molekul vody je celá řada.Světlo jako elektromagnetické vlnění,akustická energie,teplota,tlak,kinetická energie,oscilace..

Známé jsou úpravy vody elektrolýzou – výroba živé a mrtvé vody,magnetováním,spinováním,pomocí minerálů,barev nebo použití různých tvarových zářičů fungujících na principu pránické energie neboli orgonu,čchi, tachyonu.

Doktor přírodních věd Masaru Emoto se zabýval více než dvacetiletým výzkumem  vody a podařilo se mu vyvinout úžasně transparentní metodu.Napadlo jej použít k ověření strukturních změn vody její pevné skupenství – led.Složitou metodou, při které na několik hodin konstantní teplotou zmrazil kapku vody,aby ji následně zkoumal v laboratoři temperované na -5°C zjistil,že se za určitých podmínek vytvoří v ledu pozorovatelné krystaly.