Tuina – umění čínské masáže

Tuina je umění čínských masáží a my vám nyní nabízíme důkladné studium této terapeutické metody tradiční čínské medicíny. Čeká vás celkem třináct víkendů (včetně zkoušek), během nichž se naučíte úvod do tuiny, základní techniky, Qi Gong tuinu zaměřenou na různé oblasti zdraví, dětskou tuinu i pomocné techniky, jako je baňkování, kvašování, moxování a další. Projdete rovněž speciální víkendovkou s kazuistikami, příklady z praxe a samostatnou prací nad kazuistikami vlastních klientů. Z moderní medicíny vás čeká fyzioterapie a víkendovka věnovaná vztahu terapeut-pacient.

Časová dotace:
celkem 13 víkendů (včetně zkoušek)

Lektoři:
Lenka Nováková, Dis. (tuina, pomocné metody)
Helena Fremlová, Jakub Freml (anatomie a fyziologie; psychologie)


Termíny výuky pro běh 2018-19:

6.-7. 10. 2018: Úvod do tuiny a základní techniky I
3.-4. 11. 2018: Základní techniky II (+ opakování Zang-Fu)
1.-2. 12. 2018: Základní techniky III
12.-13. 1. 2019: Anatomie a fyziologie
2.-3. 2. 2019: Qigong tuina – příčiny a mechanismus vzniku nemocí (+ diagnostika podle QGT)
16.-17. 3. 2019: Qigong tuina – poranění krční páteře, ramene, kolena, bederní oblasti
27.-28. 4. 2019: Qigong tuina – ženská onemocnění
¨4.-5. 5. 2019: Psychologie
8.-9. 6. 2019: Qigong tuina – mužská onemocnění
14.-15. 9. 2019: Dětská tuina
12.-13. 10. 2019: Pomocné techniky – baňkování, moxování, guasha, tygrování
9.-10. 11. 2019: Kazuistiky, pacienti s ošetřením
7.-8. 12. 2019: Zkoušky, slavnostní zakončení

Informace k oboru:
studium bude otevřeno při minimálním počtu osmi studentů. Maximální počet studentů je patnáct.

Místo konání:

 

Poznámka:
Studium je zájmové a pro domácí použití: ve smyslu nařízení zákona ČR neopravňuje k vykonávání činnosti TCM terapeuta/specialisty. Úspěšní absolventi dostanou certifikaci TCM Academy o absolvování nástavbového kurzu a znalosti mohou používat v rámci živnosti Masér, případně Poradce v oblasti zdravého životního stylu. Jako bonus pro absolventy oboru Tuina jsme domluvili se spřátelenou školou možnost cenově výhodného dodělání Akreditováného kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáž.

 

Podrobnosti k tomu, co je tuina a Qigong tuina, najdete zde.

 

Objednávka:

V případě zájmu o objednání níže uvedeného kurzu/přednášky prosím vyplňte objednávkový formulář. Před odesláním si prosím přečtěte obchodní podmínky, týkající se námi pořádaných kurzů a přednášek.